β-Zearalenol-d4 (Major)

Catalogue number: Z270478
Chemical name: β-Zearalenol-d4 (Major)
Synonyms: (3S,7S,11E)-3,4,5,6,7,8,9,10-Octahydro-7,14,16-trihydroxy-3-methyl-1H-2-benzoxacyclotetradecin-1-one-d4; (-)-β-Zearalenol-d4; β-trans-Zearalenol-d4;
CAS Number: 1778735-09-3
Possible CAS #: Unlabelled : 71030-11-0
Molecular form.: C₁₈H₂₀D₄O₅
Appearance: Off-White Solid
Melting Point: 146-148°C
Mol. Weight: 324.4
Storage: Amber Vial, -20˚C Freezer, Under Inert Atmosphere
Solubility: Acetone, Methanol
Stability: No Data Available
Category: Chiral Reagents, Heterocycles, Isotope Labelled Compounds, Metabolites & Impurities, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals
Boiling Point: No Data Available
Applications: Isotope labelled β-Zearalenol is an more active metabolite of Zearalenone (Z270500), a estrogenic mycotoxin produced by Fusarium fungi commonly found in grains.
Dangerous Goods Info: NA
References: Olsen, M., et al.: Acta Pharmacol. Toxicol., 48, 15 (1981), Chang, W., et al.: Food Chem. Toxicol., 22, 887 (1984), El Golli, E., et al.: Toxicol Lett., 166, 122 (2006), Hassen, W., et al.: Toxicology, 232, 294 (2007), Benzoni, E., et al.: Reprod. Toxicol., 25, 461 (2008),
Peer Review Product Citations: Olsen, M., et al.: Acta Pharmacol. Toxicol., 48, 15 (1981), Chang, W., et al.: Food Chem. Toxicol., 22, 887 (1984), El Golli, E., et al.: Toxicol Lett., 166, 122 (2006), Hassen, W., et al.: Toxicology, 232, 294 (2007), Benzoni, E., et al.: Reprod. Toxicol., 25, 461 (2008),

Order Product

  Pack size Price(USD)
1mg $350.00
?
  Pack size Price(USD)
10mg $2800.00
?
Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Pending QC

Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:

Search By Category

Search By Category View products by category
Translate »