α-Zearalenol-d7

Catalogue number: Z270472
Chemical name: α-Zearalenol-d7
Synonyms: (3S,7R,11E)-3,4,5,6,7,8,9,10-Octahydro-7,14,16-trihydroxy-3-methyl-1H-2-benzoxacyclotetradecin-1-one-d7; (-)-α-Zearalenol-d7; Zearalenol-d7; trans-Zearalenol-d7;
CAS Number: NA
Possible CAS #: 36455-72-8-unlabelled α
Molecular form.: C₁₈H₁₇D₇O₅
Appearance: White Solid
Melting Point: 167-169°C
Mol. Weight: 327.42
Storage: -20˚C Freezer, Under Inert Atmosphere
Solubility: Acetone (Slightly), DMSO (Slightly), Methanol (Slightly)
Stability: No Data Available
Category: Chiral Reagents, Heterocycles, Isotope Labelled Compounds, Metabolites & Impurities, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals
Boiling Point: No Data Available
Applications: The major labelled metabolites of Zearalenone (Z270500) are α and β-Zearalenol. β-Zearalenol being the more active of the two metabolites.
Dangerous Goods Info: NA
References: Olsen, M., et al.: Acta Pharmacol. Toxicol., 48, 15 (1981), Chang, W., et al.: Food Chem. Toxicol., 22, 887 (1984), El Golli, E., et al.: Toxicol Lett., 166, 122 (2006), Hassen, W., et al.: Toxicology, 232, 294 (2007), Benzoni, E., et al.: Reprod. Toxicol., 25, 461 (2008),
Peer Review Product Citations: Olsen, M., et al.: Acta Pharmacol. Toxicol., 48, 15 (1981), Chang, W., et al.: Food Chem. Toxicol., 22, 887 (1984), El Golli, E., et al.: Toxicol Lett., 166, 122 (2006), Hassen, W., et al.: Toxicology, 232, 294 (2007), Benzoni, E., et al.: Reprod. Toxicol., 25, 461 (2008),

Order Product

  Pack size Price(USD)
.5mg $300.00
?
  Pack size Price(USD)
5mg $2400.00
?
Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   In Stock

Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:

Search By Category

Search By Category View products by category
Translate »