5α-Pregnane-3α,20α-diol

Catalogue number: P705125
Chemical name: 5α-Pregnane-3α,20α-diol
Synonyms: (3α,5α,20S)-Pregnane-3,20-diol; 3α,20α-Dihydroxy-5α-pregnane; Allopregnane-3α,20α-diol; Allopregnanediol;
CAS Number: 566-58-5
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₂₁H₃₆O₂
Appearance: White Solid
Melting Point: 231-234˚C
Mol. Weight: 320.51
Storage: Refrigerator
Solubility: Chloroform, Ethanol, Methanol
Stability: No Data Available
Category: Metabolites & Impurities, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals, Steroids
Boiling Point: No Data Available
Applications: Progesterone metabolite.
Dangerous Goods Info: NA
References: Beall, et al.: Biochem. J., 31, 35 (1937), Okuda, A., et al.: J. Biol. Chem., 259, 7519 (1984), Russell, D., et al.: Biochemistry, 31, 4737 (1992), Kondo, K., et al.: Eur. J. Biochem., 219, 357 (1994), Westerbacka, J., et al.: J. Clin. Endocrinol. Metab., 88, 4924 (2003),
Peer Review Product Citations: Beall, et al.: Biochem. J., 31, 35 (1937), Okuda, A., et al.: J. Biol. Chem., 259, 7519 (1984), Russell, D., et al.: Biochemistry, 31, 4737 (1992), Kondo, K., et al.: Eur. J. Biochem., 219, 357 (1994), Westerbacka, J., et al.: J. Clin. Endocrinol. Metab., 88, 4924 (2003),

Order Product

  Pack size Price(USD)
5mg $110.00
?
25mg $350.00
?
100mg $1200.00
?
  Pack size Price(USD)
10mg $150.00
?
50mg $650.00
?
Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   In Stock

Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:

Search By Category

Search By Category View products by category
Translate »