5β-Pregnane-3β,20(S)-diol

Catalogue number: P705120
Chemical name: 5β-Pregnane-3β,20(S)-diol
Synonyms: (3β,5β,20S)-Pregnane-3,20-diol; 3β,20α-Dihydroxy-5β-pregnane;
CAS Number: 80-90-0
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₂₁H₃₆O₂
Appearance: No Data Available
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 320.51
Storage: No Data Available
Solubility: No Data Available
Stability: No Data Available
Category: Metabolites & Impurities, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals, Steroids
Boiling Point: No Data Available
Applications: 5β-Pregnane-3β,20(S)-diol, is a metabolite of Progesterone (P755900).
Dangerous Goods Info: NA
References: Beall, et al.: Biochem. J., 31, 35 (1937), Okuda, A., et al.: J. Biol. Chem., 259, 7519 (1984), Russell, D., et al.: Biochemistry, 31, 4737 (1992), Kondo, K., et al.: Eur. J. Biochem., 219, 357 (1994), Westerbacka, J., et al.: J. Clin. Endocrinol. Metab., 88, 4924 (2003),
Peer Review Product Citations: Beall, et al.: Biochem. J., 31, 35 (1937), Okuda, A., et al.: J. Biol. Chem., 259, 7519 (1984), Russell, D., et al.: Biochemistry, 31, 4737 (1992), Kondo, K., et al.: Eur. J. Biochem., 219, 357 (1994), Westerbacka, J., et al.: J. Clin. Endocrinol. Metab., 88, 4924 (2003),

Order Product

  Pack size Price(USD)
25mg $150.00
?
  Pack size Price(USD)
250mg $1200.00
?
Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Please Inquire

Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:

Search By Category

Search By Category View products by category
Translate »