β-Histine-d3 See B324002

Catalogue number: H456152
Chemical name: β-Histine-d3 See B324002
Synonyms: N-(Methyl-d3)-2-pyridineethanamine; 2-[β-(Methyl-d3)aminoethyl]pyridine; 2-[2-(Methyl-d3)aminoethyl]pyridine; Betahistine; N-(Methyl-d3)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]amine; NSC 42617-d3; Y-G 14-d3; [2-(2-Pyridyl)ethyl](methyl-d3)amine;
CAS Number: 244094-70-0
Possible CAS #: 5638-76-6-unlabelled
Molecular form.: C₈H₉D₃N₂
Appearance: No Data Available
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 139.21
Storage: No Data Available
Solubility: No Data Available
Stability: No Data Available
Category: Aromatics, Heterocycles, Isotope Labelled Compounds,
Boiling Point: No Data Available
Applications: It is used in the treatment of Meniere’s disease.
Dangerous Goods Info: NA
References: Aantaa, E., et al.: Ann. Clin. Res., 8, 284 (1976), Arrang, J., et al.: Nature, 302, 832 (1983), Arrang, J., et al.: Eur. J. Pharmacol., 111, 73 (1985), Betts, T., et al.: Br. J. Clin. Pharmacol., 32, 455 (1991), Borel, L., et al.: Brain, 125, 880 (2002),
Peer Review Product Citations: Aantaa, E., et al.: Ann. Clin. Res., 8, 284 (1976), Arrang, J., et al.: Nature, 302, 832 (1983), Arrang, J., et al.: Eur. J. Pharmacol., 111, 73 (1985), Betts, T., et al.: Br. J. Clin. Pharmacol., 32, 455 (1991), Borel, L., et al.: Brain, 125, 880 (2002),

Order Product

  Pack size Price(USD)
5mg $140.00
?
  Pack size Price(USD)
50mg $1120.00
?
Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Please Inquire

Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:

Search By Category

Search By Category View products by category
Translate »