6α,3’-p-Dihydroxy Paclitaxel-d5

Catalogue number: D454202
Chemical name: 6α,3’-p-Dihydroxy Paclitaxel-d5
Synonyms: αR,βS)-β-(Benzoylamino-d5)-α,4-dihydroxybenzenepropanoic Acid 6,12b-Bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-3,4,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl Ester;
CAS Number: NA
Possible CAS #: 157230-10-9-unlabelled
Molecular form.: C₄₇H₄₆D₅NO₁₆
Appearance: Off-White Solid
Melting Point: 166-170°C
Mol. Weight: 890.94
Storage: -20˚C Freezer
Solubility: Methanol
Stability: No Data Available
Category: Aromatics, Chiral Reagents, Heterocycles, Isotope Labelled Compounds, Metabolites & Impurities, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals,
Boiling Point: No Data Available
Applications: The human liver labelled metabοlite of Paclitaxel. Antitumor agent.
Dangerous Goods Info: NA
References: Harris, J., et al.: Cancer Res., 54, 4026 (1994), Harris, J., et al.: J. Med. Chem., 37, 706 (1994), Tolcher, A., et al.: J. Clin. Oncol., 14, 1173 (1996), Ohyama, K., et al.: Drug Metab. Dispos., 28, 1303 (2000),
Peer Review Product Citations: Harris, J., et al.: Cancer Res., 54, 4026 (1994), Harris, J., et al.: J. Med. Chem., 37, 706 (1994), Tolcher, A., et al.: J. Clin. Oncol., 14, 1173 (1996), Ohyama, K., et al.: Drug Metab. Dispos., 28, 1303 (2000),

Order Product

  Pack size Price(USD)
2.5mg $5750.00
?
10mg $10750.00
?
  Pack size Price(USD)
5mg $8000.00
?
Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Pending QC

Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:

Search By Category

Search By Category View products by category
Translate »