(1,2-α),(6,2’)-Diepoxy Exemestane

Catalogue number: D441830
Chemical name: (1,2-α),(6,2’)-Diepoxy Exemestane
Synonyms:
CAS Number: NA
Possible CAS #: NA
Molecular form.: C₂₀H₂₄O₄
Appearance: No Data Available
Melting Point: No Data Available
Mol. Weight: 328.4
Storage: No Data Available
Solubility: No Data Available
Stability: No Data Available
Category: No Data Available
Boiling Point: No Data Available
Applications: (1,2-α),(6,2’)-Diepoxy Exemestane is a metabolite of Exemestane (E957000), which is a drug used to treat breast cancer. This compound is a mixture of diastereomers.  
Dangerous Goods Info: NA
References: Baselga, J., et al.: N Engl J Med 366, 520 (2012); Giudici, D., et al.: J. Steroid Biochem., 30, 391 (1988); Evans, T.R.J., et al.: Cancer Res., 52, 5933 (1992); Zilembo, N., et al.: Brit. J. Cancer, 72, 1007 (1995)
Peer Review Product Citations: Baselga, J., et al.: N Engl J Med 366, 520 (2012); Giudici, D., et al.: J. Steroid Biochem., 30, 391 (1988); Evans, T.R.J., et al.: Cancer Res., 52, 5933 (1992); Zilembo, N., et al.: Brit. J. Cancer, 72, 1007 (1995)

Order Product

  Pack size Price(USD)
5mg $150.00
?
50mg $1200.00
?
  Pack size Price(USD)
25mg $695.00
?
Exact Weight Packaging ($75(USD) / Vial)
?
Inventory Status:   Please Inquire

Search Products:

Enter Catalogue #, CAS # , Chemical Name or Mol Formula:

Search By Category

Search By Category View products by category
Translate »